Alicja Jakubik - o mnie

W swojej pracy wyznaję zasadę, że do sukcesu można dojść tylko ciężką pracą i wytrwałością. Specjalizuję się w rehabilitacji ortopedycznej, w szczególności w walce z bólem kręgosłupa oraz w terapii wad postawy – nie tylko u dzieci 🙂 Cały czas pogłębiam swoją wiedzę żeby móc jak najlepiej pomagać moim pacjentom.

Wykształcenie

  • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, studia magisterskie kierunek fizjoterapia.

Kursy i szkolenia

  • IASTM (Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation)
  • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego – częsci A-D
  • PNF (Prioproceptive Neuromuscular Facilitation) – poziom podstawowy
  • Stopa dziecka diagnostyka i terapia
  • Masaż bańką chińską
  • Masaż gorącymi kamieniami
  • Kinesiology Taping
  • Funkcjonalny trening sensomotoryczny
  • Masaż on-site